Litania do Matki Bożej Łaskawej

Litania do Matki Bożej Łaskawej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana

Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie Miłości Ojca Przedwiecznego,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Oblubienico Ducha Świętego,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, jaśniejący Tronie chwały,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczona,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, błogosławiona między niewiastami,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niewyczerpana Skarbnico Łask Chrystusowych,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczne Schronienie naszych serc,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niezawodne Odrodzenie dusz,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Uzdrowienie chorych,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico słuchająca,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico modląca się,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico rodząca,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico ofiarująca,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Nauczycielko pobożności,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, można Stolico miłosierdzia,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczna Ucieczko grzeszników,

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, słodka Nadziejo konających,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi

ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw, abyśmy błogosławionym widokiem Tej,

którą Matką łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.