Litania do świętego Hilarego

przez | 27 marca, 2022

Litania do świętego Hilarego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Hilary z Poitiers,
Święty Hilary, szczerym sercem szukający Boga,
Święty Hilary, ochrzczony w dorosłym wieku,
Święty Hilary, przykładzie pobożności w życiu świeckim,

Święty Hilary, jako świecki wzorze męża i ojca,
Święty Hilary, ojcze Świętej Abry,
Święty Hilary, jaśniejący prawością charakteru,
Święty Hilary, wybrany na biskupa ze względu na swą gorliwość,
Święty Hilary, po święceniach żyjący w celibacie,
Święty Hilary, biskupie mądry i pobożny,

Święty Hilary, łagodny i życzliwy,
Święty Hilary, dobry pasterzu zatroskany o Kościół,
Święty Hilary, zdecydowany wrogu herezji arianizmu,
Święty Hilary, obrońco bóstwa Chrystusa,
Święty Hilary, wygnany za obronę wiary,

Święty Hilary, zatroskany o piękno liturgii,
Święty Hilary, śpiewający Panu pieśń chwały,
Święty Hilary, autorze wielu cennych pism i pouczeń,
Święty Hilary, opiekunie wdów i sierot,

Święty Hilary, ojcze ubogich,
Święty Hilary, wyznawco i doktorze Kościoła,

Święty Hilary, patronie ukąszonych przez węże,
Święty Hilary, chwałą zbawionych obdarzony,
Święty Hilary, potężny nasz wspomożycielu,

Módl się za nami święty Hilary.
Abyśmy się stali godnym obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty swojemu Kościołowi

dajesz świętych i mądrych pasterzy, przez wstawiennictwo

Świętego Hilarego, biskupa i doktora Kościoła, który dzielnie

walczył w obronie bóstwa Twojego Syna, zachowaj nas w zdrowiu i bezpieczeństwie i daj, abyśmy upodobniali się do niego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.