Litania do świętego Izydora Oracza

Litania do świętego Izydora Oracza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Izydorze, wierny sługo Boży,

Święty Izydorze, patronie ludzi ubogich,
Święty Izydorze, wzorze ludzi pracowitych,
Święty Izydorze, ozdobo i pociecho nasza,
Święty Izydorze, oraczu błogosławiony,

Święty Izydorze, rolniku szczęśliwy,
Święty Izydorze, pracowniku pobożny,
Święty Izydorze, prostotą urzekający,
Święty Izydorze, mądrości niebieskiej pełny,

Święty Izydorze, Sługo Boży dobry i doskonały,
Święty Izydorze, Sługo Boży łaskawy i cichy,
Święty Izydorze, Sługo Boży pokorny i sprawiedliwy,

Święty Izydorze, Sługo Boży roztropny i miłosierny,
Święty Izydorze, Sługo Boży szczery i bogobojny,
Święty Izydorze, Sługo Boży trzeźwy i cudzego nie pragnący,

Święty Izydorze, Sługo Boży przykazań świętych przestrzegający,
Święty Izydorze, Ojcze ubogich,
Święty Izydorze, mistrzu nabożeństwa,

Święty Izydorze, władzy swej posłuszny,
Święty Izydorze, przez Boga uczony,
Święty Izydorze, z Aniołami zrównany,
Święty Izydorze, między Świętych policzony,

Święty Izydorze, nad królów wywyższony,
Święty Izydorze, przez łaskę i miłość tobie daną,
Święty Izydorze, przez pokorę, jałmużnę i miłosierdzie twoje,
Święty Izydorze, abyśmy z grzechów powstali,

Święty Izydorze, abyśmy żywot nasz polepszyli,
Święty Izydorze, abyśmy łaskę Bożą otrzymali,
Święty Izydorze, abyśmy czyny twoje naśladowali,
Święty Izydorze, abyśmy od gniewu Bożego i wszystkiego zła wolni byli,

Święty Izydorze, abyśmy się w tym świecie nie zadomowili,
Święty Izydorze, abyśmy o Panu Bogu zawsze pamiętali,
Święty Izydorze, abyśmy Go sercem całym miłowali,
Święty Izydorze, abyśmy od głodu i wojny zachowani byli,

Święty Izydorze, abyśmy w dzień sądny po prawicy Bożej stanęli,
Święty Izydorze, abyśmy przy śmierci pomocy i ratunku twego doznali,
Święty Izydorze, abyśmy z tobą w niebie Pana Jezusa oglądali,
Święty Izydorze, abyśmy z Maryją i z tobą radości wiecznej zażywali,

Święty Izydorze, wielki Wyznawco,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Ja jestem winnym krzewem.

W: Ja jestem winnym krzewem.

Módlmy się: O przezacny mieszkańcu niebieski, Święty Izydorze, proszę cię pokornie,

abyś o mnie, grzeszniku, nędzami i pokusami różnymi doświadczanym,

pamiętać raczył przed majestatem Pana, Boga naszego, aby

On przez zasługi i przyczynę twoją raczył mnie zachować od wszelkiego zła

na duszy i na ciele. A wyproś mi łaskę do wypełniania świętych Jego przykazań i do coraz pobożniejszego życia.

Przez Świętego Izydora, któregoś Boże, przy ciężkich pracach dziwną

świątobliwością życia obdarował, daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za jego

przyczyną zachowani od wszelkiego zła, pracując około rzeczy doczesnych,

zapracowali sobie na wieczną szczęśliwość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.