Modlitwa do świętego Bonifacego

Modlitwa do świętego Bonifacego

Boże pełen dobroci, przy szczątkach św. Bonifacego, zmiłowania Twego wzywać pragniemy.

Przez orędownictwo tego, który dzięki Twojej łasce, przez poświęcenie swojego życia w obronie wiary świętej,

na wieczne mieszkanie w niebie zasłużył, Twojej szukamy opieki i obrony.

Pragniemy, aby on – przez Miłosierdzie Twoje,

dzięki któremu doznał łaski nawrócenia – raczył się wstawiać za nami i

wyjednał nam powstanie z grzechów, szczerą wolę przemiany życia, a po śmierci wieczne mieszkanie w Twoim domu.

Święty Bonifacy “domowniku nieba”, prosimy cię pokornie,

abyś zaliczył nas do grona owych sierot i ubogich, którym hojnym dobroczyńcą i opiekunem byłeś. Nie gardź naszymi prośbami, ale przyczyń się u Boga,

aby mimo naszej słabości, podał nam ojcowską dłoń,

podniósł z upadku i poprowadził drogami zbawienia. Wspomnij także na nasze doczesne potrzeby,

abyśmy wolni od trosk i utrapień tego życia, mogli w pokoju, z cierpliwością i wytrwałością służyć budowaniu Królestwa Twego na ziemi,

a kiedyś, w niebie, oglądali oblicze Twoje. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa,

który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święty Bonifacy, módl się za nami.