Modlitwa do świętego Bonifacego

modlitwa
modlitwa

Modlitwa do świętego Bonifacego

Boże pełen dobroci, przy szczątkach św. Bonifacego, zmiłowania Twego wzywać pragniemy.

Przez orędownictwo tego, który dzięki Twojej łasce, przez poświęcenie swojego życia w obronie wiary świętej,

na wieczne mieszkanie w niebie zasłużył, Twojej szukamy opieki i obrony.

Pragniemy, aby on – przez Miłosierdzie Twoje,

dzięki któremu doznał łaski nawrócenia – raczył się wstawiać za nami i

wyjednał nam powstanie z grzechów, szczerą wolę przemiany życia, a po śmierci wieczne mieszkanie w Twoim domu.

Święty Bonifacy “domowniku nieba”, prosimy cię pokornie,

abyś zaliczył nas do grona owych sierot i ubogich, którym hojnym dobroczyńcą i opiekunem byłeś. Nie gardź naszymi prośbami, ale przyczyń się u Boga,

aby mimo naszej słabości, podał nam ojcowską dłoń,

podniósł z upadku i poprowadził drogami zbawienia. Wspomnij także na nasze doczesne potrzeby,

abyśmy wolni od trosk i utrapień tego życia, mogli w pokoju, z cierpliwością i wytrwałością służyć budowaniu Królestwa Twego na ziemi,

a kiedyś, w niebie, oglądali oblicze Twoje. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa,

który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święty Bonifacy, módl się za nami.