Litania do świętego Klemensa Hofbauera

Litania do świętego Klemensa Hofbauera

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Klemensie Mario,

Święty Klemensie, cnotą niezłomnej wiary obdarowany,
Święty Klemensie, w niezachwianej nadziei trwający,
Święty Klemensie, żarliwą miłością Boga promieniejący,
Święty Klemensie, woli Bożej wytrwale poszukujący,

Święty Klemensie, planom Bożej Opatrzności radośnie poddany,
Święty Klemensie, natchnieniom Ducha Świętego pokornie uległy,
Święty Klemensie, losem Kościoła Chrystusowego głęboko przejęty,

Święty Klemensie, wsparcia Maryi, Matki Kościoła ufnie oczekujący,
Święty Klemensie, przeniknięty godnością Chrystusowego kapłaństwa,
Święty Klemensie, doceniający wartość życia Bogu całkowicie oddanego,

Święty Klemensie, radujący się darem powołania redemptorysty,
Święty Klemensie, rozprzestrzeniający poza

Italię Zgromadzenie Redemptorystów, stąd drugim jego założycielem zwany,
Święty Klemensie, oddany ofiarnie dziełu ewangelizacji,

Święty Klemensie, odczytujący celnie znaki czasu,
Święty Klemensie, poszukujący nowych sposobów głoszenia Ewangelii,
Święty Klemensie, przykładzie twórczej wierności charyzmatowi redemptorystów,

Święty Klemensie, przewodniku na drogach świętości,
Święty Klemensie, płomienny świadku Chrystusa,
Święty Klemensie, wierny naśladowco Najświętszego Odkupiciela,

Święty Klemensie, gorliwy czcicielu Eucharystii,
Święty Klemensie, modlitewnie skupiony pomimo rozpraszających obowiązków,
Święty Klemensie, wdziękiem sprawowanej liturgii wielbiący piękno Boga,

Święty Klemensie, przymiotem łatwego kontaktu z ludźmi naznaczony,
Święty Klemensie, umiejętnie pozyskujący świeckich apostołów Chrystusa,
Święty Klemensie, wspierający studiującą młodzież w zdobywaniu wiedzy,

Święty Klemensie, budzący poczucie braterstwa

bez względu na pochodzenie, narodowość, stan cywilny, czy religię,

Święty Klemensie, Warszawie przez miłosiernego Boga jako pomoc na trudne czasy dany,

Święty Klemensie, wspierający materialnie i moralnie wyniszczoną klęską powstania ludność Warszawy,

Święty Klemensie, płomiennymi kazaniami i podniosłymi nabożeństwami podtrzymujący

na duchu przygnębionych nieszczęściami mieszkańców Stolicy.
Święty Klemensie, przygarniający z miłością nieletnie ofiary pogromu Pragi,

stąd miłosiernym ojcem sierot warszawskich zwany,

Święty Klemensie, uwrażliwiający polityków na sprawy ludzkiej godności i społecznej sprawiedliwości,

Święty Klemensie, heroicznie cierpliwy wśród doświadczeń i przeciwności życiowych,

Święty Klemensie, zachowujący pogodę ducha pomimo doznawanych niepowodzeń,

Święty Klemensie, patronie piekarzy,

Święty Klemensie, apostole Warszawy i Wiednia,

Święty Klemensie, nasz niezawodny orędowniku przed obliczem Pana w obcowaniu świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Klemensie Mario.

W: Abyśmy się stali godnym obietnic Chrystusowych..

Módlmy się: Módlmy się: Boże, któryś świętego Klemensa Marię dziwną wiary

mocą i niezwyciężonej stałości cnotą przyozdobił, uczyń nas przez zasługi jego

tak silnymi w wierze i tak gorliwymi w miłości,

abyśmy nagrodę wiekuista osiągnęli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.