Litania krótka do świętego Józefa

przez | 6 września, 2021
modlitwa

modlitwa

Litania krótka do świętego Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią,
co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy – módl się za nami

Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów, drzwi pozamykanych,

Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców, co żyją latami wśród obcych,
Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci,
Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem,

Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych, ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych,
Patronie łagodny,

Święty Józefie – módl się za nami!

Amen.