Modlitwa do świętego Floriana

Modlitwa do świętego Floriana

Święty Florianie – módl się za nami.

Nieustraszony męczenniku Chrystusowy,

Niezwyciężony obrońco wiary świętej,

Mężny rycerzu Chrystusowy,

Setniku umiłowany przez swych żołnierzy,

Wraz z żołnierzami umęczony za wiarę,

Pelikanie krwią męczeńską płynący,

Przemożny orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,

Obrońco nasz przed klęską ognia,

Patronie walczących z klęską pożarów,

Przykładzie stanu rycerskiego,

Opiekunie polskiego narodu,

Wielokrotny obrońco naszego miasta,

Od wieków czczony na Kleparzu,

Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach

Modlitwa do świętego Floriana

Męczenniku święty, święty Florianie, od

wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem,

Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem.

Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji

życia i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać.

Tak, jak dawniej chroń nas od wojny,

ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.

Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i

niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami.

Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej

służby w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.

Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa,

abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie.

Amen.