Litania do Floriana

Litania do Floriana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Strażniczko wiary módl się za nami.

Święty Florianie, wielki Mężu Boży,
Niezwyciężony Obrońco wiary świętej,
Nieustraszony Męczenniku Chrystusa,

Spieszący z pomocą prześladowanym za wiarę,
Umęczony za wiarę wraz z żołnierzami,
Pelikanie męczeńską krwią płynący,

Nieugięty wzorze zasad i wartości, służby i poświęcenia,
Wzorze żarliwej modlitwy,
Mężny Rycerzu Chrystusowy,

Przykładzie stanu rycerskiego,
Setniku umiłowany przez swoich żołnierzy,
Przemożny Orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,

Patronie walczących z klęską pożarów,
Patronie strażaków, piekarzy, hutników, ludwisarzy, garncarzy, kominiarzy i piwowarzy,

Obrońco nasz przed klęską ognia,
Orędowniku w gaszeniu naszych zmysłowych namiętności,
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Florianie.
W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który obdarzyłeś wiecznym szczęściem świętego Floriana za odważne wyznawanie wiary aż

do męczeńskiej śmierci, spraw prosimy, abyśmy zachęceni jego przykładem zawsze i wszędzie mężnie wyznawali wiarę katolicką,

postępowali według jej zasad oraz rozpalali w sobie ogień Bożej miłości. Udzielaj nam swojej łaski, abyśmy

każdy dzień przeżywali na Twoją chwałę i ludziom na pożytek. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.