Modlitwa o błogosławieństwo

przez | 25 sierpnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa o błogosławieństwo

Błogosławieństwo
Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą, aby Ci pokazać właściwa drogę.
Niechaj Bóg będzie zawsze obok ciebie, aby cię

trzymać w swoich ramionach i cię ochraniać.

Niechaj Bóg będzie zawsze za tobą, aby cię zachować od ciosów złych ludzi.
Niechaj Bóg będzie zawsze pod tobą, aby

cię pochwycić, gdy upadniesz i wyciągnąć cię z matni.

Niechaj Bóg będzie zawsze w tobie, aby cię pocieszyć, gdy ogarnie cię smutek.
Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła ciebie, aby cię obronic,gdy inni atakują.
Niechaj Bóg będzie zawsze ponad tobą, aby ci błogosławić.
Tak niech ci błogosławi dobry Bóg.
Amen.

Błogosławieństwo świętej Brygidy z Kildare

Niechaj Brygida błogosławi dom, w którym mieszkasz
Błogosław każde serce, które bije pod jego dachem
Błogosław każdą rękę, która trudzi się by przynieść radość.

Amen.

Modlitwa o błogosławieństwo

Gdy Duch Święty zstąpi na was
Dziękujemy Ci, Panie, za moc Twojego Ducha.
Za Ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia.
Ty jesteś Bogiem.

Wyznajemy wiarę, źe jesteś obecny w tajemnicy Ciała i Krwi, która za nas była wylana na odpuszczenie grzechów.
Niech moc Twojego błogosławieństwa spocznie na nas i pozostanie na zawsze.

Uświęć nas w prawdzie
Panie Jezu, który wziąłeś na siebie każdy rodzaj naszej słabości i cierpienia, każdy rodzaj ludzkiej nadziei, dziękujemy Ci i błogosławimy Ciebie.
Pragniemy odpowiedzieć miłością na Twoją miłość.

Udziel nam swojego błogosławieństwa, abyśmy w mocy Ducha Świętego dawali świadectwo prawdzie, że Ty jesteś Panem i nie ma innego.
Serc nie zatwardzajcie
Panie Jezu, błogosław nam poprzez tajemnicę Twojego Ciała i Krwi.

Posyłaj Ducha swego do naszych serc i uczyń nas Twoimi świadkami.
Spraw, abyśmy głosząc Twoje dzieła, nie

zatwardzali naszych serc i innym przynosili dar Twojej miłości.
Niech ona rozleje się w naszych sercach, przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Kto spragniony niech przyjdzie
Panie Jezu, zapraszamy Cię do naszego życia.
Ty znasz naszą wewnętrzną troskę, nasze słabości, nadzieje

i oczekiwania.
Ty przychodzisz królować w naszych sercach.

W mocy swojego błogosławieństwa, objawiasz nam swoją miłość.
Swoim Słowem nas pokrzepiasz, karmisz Ciałem i poisz swoją Krwią.
Niech moc Twojego Ducha spocznie na nas, abyśmy

byli świadkami Twojej odkupieńczej miłości.
Przyjdź królestwo Twoje
Panie Jezu,
mocą swojego Ciała i Krwi błogosław naszemu życiu.
Niech Twoja moc spocznie na nas i pozostanie

na zawsze, dla świadectwa wiary, nadziei i miłości.
Dla głoszenia Królestwa Bożego, życia

w prawdzie, w przebaczeniu i

w duchu Ewangelii pod wpływem udzielania

się Ducha Świętego.
Przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje
Panie, Dawco pokoju, miłości i nadziei, obecny w Najświętszym Sakramencie, dziękujmy za każdy

przejaw ducha wolności, który dałeś nam i naszym bliźnim.
Ty podźwignąłeś nas i przywróciłeś do życia, przebaczyłeś grzech i uwolniłeś od złego, okazałeś

miłosierdzie wobec naszej choroby.
Tobie oddajemy chwałę i cześć.
Błogosław nam i prowadź w

mocy Twojego Krzyża i Zmartwychwstania.

Amen.