Modlitwa o ducha pokuty

przez | 17 kwietnia, 2022

Modlitwa o ducha pokuty

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża

i Ucieczko wszystkich biednych grzeszników.

Przez nieskończone miłosierdzie

Boże, przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa

i przez zasługi całego dworu

niebieskiego racz przejąć

z Najświętszego Serca Jezusowego cierpienia,

które znosił przez całe życie, a

które przyprawiły Go o konanie i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym.

Racz je wyryć w sercu naszym i w sercach wszystkich ludzi;

dla tych bowiem cierpień

chcemy płakać i wyrzec się wszystkich grzechów,

i za nie pokutować.

Ofiarujemy też Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie,

jak gdyby nam już wyjednała łaskę, o którą Cię prosiliśmy.

Amen.