Litania do świętego Jacka

przez | 17 kwietnia, 2022

Litania do świętego Jacka

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Jacku,
Święty Jacku, mężny zwycięzco świata, ciała i czarta,

Święty Jacku, prawdziwy naśladowco świętego Dominika,
Święty Jacku, przyjemna Chrystusowi ofiaro z umartwienia ducha i ciała,
Święty Jacku, przykładzie wszelkich zakonnych cnót,

Święty Jacku, cudownie dźwigający modlitwą zniszczone zboża,
Święty Jacku, cudowny żeglarzu po bystrych nurtach rzeki,
Święty Jacku, pierwszy w Polsce założycielu Zakonu Kaznodziejskiego i Różańca Maryi,

Święty Jacku, niezmordowany pracowniku winnicy Pańskiej,
Święty Jacku, cudowny lekarzu na wszelkie rodzaje chorób,
Święty Jacku, opiekunie wszystkich uciśnionych i opuszczonych sierot,

Święty Jacku, żarliwy obrońco ginących dusz,
Święty Jacku, nadziejo i pociecho konających,

Święty Jacku, apostole północnych i wschodnich krajów,
Abyśmy powstali przez prawdziwą pokutę z naszych grzechów,

Abyśmy pozostali zawsze zdrowi na duszy i ciele,

Abyśmy nie umarli bez prawdziwej skruchy i bez świętych sakramentów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Jacku.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów, przez jego wstawiennictwo pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.