Modlitwa przed śmiercią

przez | 4 września, 2021

Modlitwa przed śmiercią

Modlitwa umierającego

Wszechmogący Boże,
niezgłębiona jest Twoja tajemnica i niezbadane
drogi Twoje. Ty mnie stworzyłeś, a teraz wołasz
do siebie. W Twoje ręce oddaję wszystko,
czym jestem i co posiadam.

Obdarz mnie swą przebaczającą miłością i udziel
mi sił do przebaczenia moim bliźnim.

Zabierz mi życie doczesne, a obdarz życiem
wiecznym i uczestnictwem w chwale
zmartwychwstania Twego Syna.
Amen.

modlitwa

modlitwa

Modlitwa przed śmiercią

Litania za konających

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Święta Maryjo – módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie – módlcie się za tę duszę!
Święty Ablu –
Wszyscy Sprawiedliwi –
Święty Janie Chrzcicielu –

Święty Abrahamie –
Święty Józefie –
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy –
Święty Piotrze –
Święty Pawle –

Święty Andrzeju –
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści –
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy –
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie –
Święty Szczepanie –
Święty Wawrzyńcze –

Wszyscy święci Męczennicy –
Święty Sylwestrze –
Święty Grzegorzu –
Święty Augustynie –
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy
Święty Benedykcie –

Święty Franciszku –
Święty Kamilu –
Święty Janie Boży –
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy –
Święta Anno –
Święta Mario Magdaleno –
Święta Łucjo –
Wszystkie święte Panny i Wdowy –

Wszyscy Święci i Święte Boże –
Bądź jej miłościw, odpuść jej, Panie!
Bądź jej miłościw, wybaw ją, Panie!
Od gniewu Twego – wybaw ją, Panie!
Od niebezpieczeństwa śmierci –
Od złej śmierci –

Od mąk piekielnych –
Od wszelkiego złego –
Od mocy szatańskiej –
Przez narodzenie Twoje –
Przez krzyż i mękę Twoją –
Przez śmierć i pogrzeb Twój –

Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje –
Przez wniebowstąpienie Twoje –
Przez Ducha Świętego Pocieszyciela –
W dzień sądu –

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś jej grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Któryś za nas cierpiał rany…

Amen.

modlitwa

modlitwa

Modlitwa przed śmiercią

Modlitwa o dobrą śmierć do świętego Józefa

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze,
któryś miał niewymowną pociechę
umierania w objęciach Jezusa i Maryi,
ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili,

kiedy dusza moja będzie blisko
opuszczenia ciała.
Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie
jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
teraz i w godzinę śmierci w ręce
Wasze oddaję duszę moją.
Amen.

modlitwa

modlitwa

Modlitwa przed śmiercią

Modlitwa o szczęśliwą śmierć (kardynała Newmana)

O Panie mój i Zbawco!
W godzinie mej śmierci podtrzymuj mnie
swoimi ramionami i łaską Twoich sakramentów.

Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia,
niech mnie namaści i naznaczy święty olej
chorych, niech Ciało

Twoje będzie moim
pokarmem, a Krew Twoja moim orzeźwieniem.
Niech życzliwie spojrzy na mnie Maryja,

Twoja i moja Matka. Niech Anioł Stróż
szepcze mi słowa pokoju, a pełni chwały
święci Patronowie moi niech się wstawiają
za mną, abym z Twojej dobroci i za ich

wstawiennictwem otrzymał dar wytrwania
i umarł tak, jak żyć pragnę: w Twojej
wierze, w Twoim Kościele, w Twojej
służbie i w Twojej miłości.
Amen.

Modlitwa przed śmiercią

Modlitwa o dobrą śmierć do Maryi Niepokalanej

Maryjo Niepokalana, Tobie polecam
siebie w godzinie mojej śmierci.
Chwila ta rozstrzygnie o mojej wieczności.
Niech z Twego Serca spłynie na mnie strumień

Twojej miłości; wyjednaj mi tęsknotę za Bogiem.
Uproś mi łaskę oczyszczenia przez wyznanie
grzechów, przyjęcia sakramentu chorych
jednoczącym ze zbawczą męką Zbawiciela,

oraz zjednoczenia z Twym Synem w Komunii
świętej. Królowo Aniołów,
razem z Aniołami wprowadź moją duszę do
wiekuistego domu Ojca w niebie.
Amen.

modlitwa

modlitwa

Modlitwa przed śmiercią

Modlitwa o śmierć szczęśliwą (Dzienniczek świętej Faustyny)

O, Jezu na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać

mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają:

stań się wola Twoja, Panie. O, Zbawicielu świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej

boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy,

udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego…

O, Jezu miłosierny rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O, najmiłosierniejsze

Serce Jezusa otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O, Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca

Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie.

O, Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby

uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie.

Amen.

Modlitwa przed śmiercią