Nowenna do świętego Franciszka

przez | 4 kwietnia, 2022

Nowenna do świętego Franciszka

Dzień 1

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego
światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie
przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i

miłośnika Jezusa Chrystusa,
abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy,
duchem ewangelicznym głęboko się przejęli,a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych,
które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:
Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie, błagamy Cię udziel nam tego męstwa i wielkoduszności,

z jaką nasz św. Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości,
abyśmy uznawszy nasze błędy z prawdziwą skruchą czynili za nie pokutę i mężnym sercem rozpoczęli nowe życie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
Do utraconych ojczyzny krajów,
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić,
okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam,
abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili
i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 2

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze
i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka,
najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż
świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli,
a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje a złodzieje wykopują i kradną,
ale gromadźcie sobie skarby w niebie, daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa,

którym wsławił się w Kościele Twoim św. Ojciec Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie
Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, wierząc, że wszystko inne będzie nam przydane.
Któryś żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
Do utraconych ojczyzny krajów,
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić,

okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam,
abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili
i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 3

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił
nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca

Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się
do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli,
a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych,
które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:
Wysławiam Cię Ojcze, że to zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,

a objawiłeś je maluczkim, daj nam tę pokorę umysłu i serca,
jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy mogli być zaliczeni do tych maluczkich,
którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
Do utraconych ojczyzny krajów,
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić,
okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka,
daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili
i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 4

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii
oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie

przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa,
abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy,
duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli
na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.

Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:

Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego,
daj nam tę słodycz i prostotę, którą św. Ojciec Franciszek świat podbijał,
abyśmy i my, stawszy się

wszystkim dla wszystkich do Boga pociągali.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
Do utraconych ojczyzny krajów,
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić,
okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam,
abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili
i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 5

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii
oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie

przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa,
abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy,

duchem ewangelicznym głęboko się przejęli,
a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych,
które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:
Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
weźmie krzyż swój na każdy dzień i Mnie naśladuje, daj nam,

abyśmy zapatrzeni we wzór św. Ojca Franciszka naznaczonego bliznami Twej Męki,
chętnie dźwigali krzyż nasz codzienny i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
Do utraconych ojczyzny krajów,
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić,
okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam,
abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili
i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 6

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii
oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie
przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i

miłośnika Jezusa Chrystusa,
abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy,
duchem ewangelicznym głęboko się przejęli,
a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych,
które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

  • Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:

Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują,
daj nam tę łaskę abyśmy naśladując św. Ojca Franciszka,
obejmującego swą miłością nawet największych grzeszników,
nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo,
lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
Do utraconych ojczyzny krajów,
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić,
okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam,
abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili
i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 7

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii
oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie
przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i

miłośnika Jezusa Chrystusa,
abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy,
duchem ewangelicznym głęboko się przejęli,
a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych,
które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi,
daj nam, abyśmy pokój i dobro, które św. Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu,

zawsze w sercach naszych zachowywali i bliźnim naszym dawali,
a tak zasłużyli na nazwę prawdziwych dzieci Bożych.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
Do utraconych ojczyzny krajów,
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić,
okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam,
abyśmy znamię Krzyża Twego

godnie na sobie przed światem nosili
i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Dzień 8

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii
oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia,

daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka,
najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa,
abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy,

duchem ewangelicznym głęboko się przejęli,
a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych,
które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:
Proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzone,
daj nam pokorną wytrwałość w modlitwie, abyśmy na wzór Ojca Franciszka

w potrzebach naszych
najpierw do Boga się uciekali i osiągnęli zbawienny skutek naszych modlitw.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
Do utraconych ojczyzny krajów,
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić,
okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam,
abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili
i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 9

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii
oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie
przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i

miłośnika Jezusa Chrystusa,
abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy,
duchem ewangelicznym głęboko się przejęli,
a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych,
które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:
Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał naukę Moją i Ojciec Mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy, użycz nam tej

seraficznej miłości,
jaką płonęło serce św. Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość naszych

uczuć i doskonałość naszych uczynków mogli dojść do zjednoczenia
z Bogiem już tu na ziemi a potem w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
Do utraconych ojczyzny krajów
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić,

okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam,
abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili
i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.