Litania do świętej Agnieszki

przez | 11 kwietnia, 2022

Litania do świętej Agnieszki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Agnieszko, módl się za nami.
Pełna godności dziewico,
Ukochana wybranko Chrystusa,

Miłująca Pana ponad wszystko,
Poślubiona Chrystusowi, któremu służą Aniołowie,
Wznosząca swe ręce do nieba,
Oddająca Bogu swe czyste, dziecięce serce,

Z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
Piękna i nienaruszona przed Najwyższym,
Zakochana w Panu ukrzyżowanym,

Pragnąca najpiękniejszej Perły,
Własną krwią uświęcona,
Nieustraszona przed męką i śmiercią,
Umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,

Składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
Cierpliwie znosząca złość oprawców,
Składająca hołd Barankowi, który kieruje ziemią i gwiazdami,

Okrutnie umęczona na rozkaz prefekta,
Biegnąca w stronę niezachodzącego Słońca,
Narodzona dla nieba,
Ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot i pragnień,

Radująca się szczęściem bez końca,
Chwało bohaterów chrześcijańskich,
Ozdobo Kościoła świętego,

Wzorze chrześcijańskich dziewcząt,
Patronko dzieci,
Patronko wspólnot chrześcijańskich,
Potężna orędowniczko u Boga,
Jaśniejąca pięknem nieprzemijającym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święta Agnieszko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa Twojej umiłowanej Agnieszki, abyśmy

z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.